Regulamin SFbootcamp

  1. SFbootcamp to turnusy odchudzające i kondycyjne prowadzone w formie zajęć sportowych opartych o założenia wojskowego treningu fizycznego jak i innych nowoczesnych form treningu fizycznego.
  2. Uczestnikiem obozów odchudzających i kondycyjnych SFbootcamp mogą być osoby pełnoletnie, bez przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia zwiększonego wysiłku fizycznego.
  3. Kobiety w ciąży oraz osoby mające medyczne przeciwskazania do wykonywania zwiększonego wysiłku fizycznego nie mogą brać udziału w turnusach odchudzających i kondycyjnych SFbootcamp.
  4. W momencie przyjazdu uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia organizatorom SFbootcamp zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia zwiększonego wysiłku fizycznego.
  5. Turnusy odchudzające i kondycyjne SFbootcamp są organizowane w różnych ośrodkach w Polsce w zależności od pory roku i zapotrzebowania. Uczestnicy obozów SFbootcamp zobowiązują się do przestrzegania regulaminu ośrodka w którym odbywa się dany obóz.
  6. SFbootcamp rezerwuje sobie prawo do odwołania obozu jeśli liczba osób zgłoszona na dany turnus będzie mniejsza niż 4 osoby. W takim wypadku zapisani uczestnicy zostaną o tym poinformowani w ciągu 48h od podjęcia decyzji o odwołaniu obozu, a ich wpłacone środki finansowe zostaną zwrócone na ich konta w ciągu 7 dni.
  7. SFbootcamp nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty lub inne przedmioty użytkowników przywiezione na obóz, pozostawione w pokojach lub w innych miejscach na terenie ośrodka.
  8. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontakt@sfbootcamp.pl